Khoá kim loại cho dây đồng hồ chế tác thủ công bằng Bạc 925- Khóa X-Mas bạc 925

1.590.000 VND

Khoá kim loại cho dây đồng hồ chế tác thủ công bằng Đồng hoặc Mạ Bạc- Khóa X-Mas đồng vàng

790.000 VND

Khoá kim loại cho dây đồng hồ chế tác thủ công bằng Đồng hoặc Mạ Bạc- Khóa X-Mas xi mạ

790.000 VND

Khoá kim loại cho dây đồng hồ chế tác thủ công bằng Bạc 925- Khóa vảy cá bạc 925

1.590.000 VND

Khoá kim loại cho dây đồng hồ chế tác thủ công bằng Đồng hoặc Mạ Bạc- Khóa vảy cá đồng vàng

790.000 VND

Khoá kim loại cho dây đồng hồ chế tác thủ công bằng Đồng hoặc Mạ Bạc- Khóa vảy cá xi mạ

790.000 VND

Khoá kim loại cho dây đồng hồ chế tác thủ công bằng Bạc 925- Khóa tiên cá bạc 925

1.590.000 VND

Khoá kim loại cho dây đồng hồ chế tác thủ công bằng Đồng hoặc Mạ Bạc- Khóa tiên cá đồng vàng

790.000 VND

Khoá kim loại cho dây đồng hồ chế tác thủ công bằng Đồng hoặc Mạ Bạc- Khóa tiên cá xi mạ

790.000 VND