Kẹp Tiền - Mặt Samurai Đồng Vàng

590.000 VND

Kẹp Tiền - Mặt Chữ Thập Tròn Đồng Vàng

590.000 VND

Kẹp Tiền - Mặt Đầu Lâu Đồng Vàng

590.000 VND

Kẹp Tiền - Mặt Samurai 2 Kiếm Đồng Vàng

590.000 VND

Kẹp Tiền - Mặt Hoa Ly Đồng Vàng

590.000 VND

Kẹp Tiền - Mặt Hoa Ly Xi Mạ

590.000 VND

Kẹp Tiền - Mặt Đầu Lâu Bạc 925

1.990.000 VND